welk gebied?

Het dekkingsgebied omvat geheel Europa, dus inclusief Europees Rusland en de Ukraïne, de Middellandse Zee-eilanden, de Griekse eilanden en Cyprus. Noord-Afrika, de Levant en Turkijë worden niet behandeld. Het behandelde gebied valt daarmee samen met dat van de Fauna Europaea (maar is wat groter dan dat van de Flora Europaea, waar de Macaronesische Eilanden zijn uitgesloten). De Fauna Europaea is opgenomen in PESI, “the Pan-European Species directories Infrastructure”.

welke parasieten-soorten?

Alle plantenparasieten waarvan de activiteiten een uitwendig herkenbare, min of meer specifieke reactie oproepen, of schadebeeld veroorzaken, alsmede daarmee verwante soorten waarvan een soortgelijke reactie of schadebeeld te verwachten is, of slechts incidenteel optreedt, zoals bij hoge dichtheden. Afgezien van enkele opvallende paddestoel-gallen is de site beperkt tot aantastingen van zaadplanten, Spermatophyta.

Deze website is gegroeid uit een site over bladmineerders. Het woord “bladmineerder” moest toen letterlijk worden genomen. Soorten waarvan de larven boren in de stengel, of zelf schorsmijnen maken zonder een blad binnen te gaan, zijn niet opgenomen. Ook Coleophora’s die gespecialiseerd zijn in het eten van vruchten en zaden werden buiten beschouwing gelaten.

welke plantensoorten?

Alle plantengeslachten waarop mijnen zijn waargenomen binnen het geografisch dekkingsgebied worden zoveel als dat mogelijk is behandeld. Sier- en cultuurplanten, en zelfs planten in botanische tuinen worden niet uitgesloten. Een uitzondering wordt gemaakt voor planten in (al dan niet commerciële) kasteelten. Waarnemingen buiten het dekkingsgebied worden niet besproken, ook niet als gaat om parasiet-soorten of plantengeslachten die wel binnen het dekkingsgebied voorkomen.

Nomenclatuur

De nomenclatuur van dieren volgt de Fauna Europaea, die van schimmels volgt zoveel mogelijk de Index Fungorum. De nomenclatuur van planten volgt de Euro+Med PlantBase; deze is nog niet geheel gereed; zo nodig wordt dan the Plant List geraadpleegd.

Synoniemen worden alleen genoemd voorzover ze een rol spelen in de geciteerde literatuur.

mod 18.viii.2017