Abacarus hystrix (Nalepa, 1896)

Acari, Eriophyidae

op grassen

on grasses

gal: de mijten leven tussen de lengte-ribbels aan de bovenzijde van de bladeren. De bladeren worden bleek grijsgroen, en zijn onvolledig ontvouwd.

gall: the mites live between the length ridges on the upperside of the leaves. The leaves turn pale greyish green, and are incompletely unfolded.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Agropyron cristatum; Agrostis capillaris, gigantea; stolonifera; Alopecurus pratensis; Anisantha sterilis, tectorum; Apera spica-venti; Arrhenatherum elatius; Avena sativa; Avenula pubescens; Bromopsis erecta, inermis, ramosa; Bromus hordeaceus; Calamagrostis arundinacea, epigeios; Ceratochloa carinata; Corynephorus canescens; Dactylis glomerata; Elytrgia repens; Festuca ovina, rubra; Festulolium braunii, loliaceum; Helictochloa pratensis; Holcus lanatus; Hordeum murinum, vulgare; Leymus arenarius; Lolium x hybridum, multiflorum, perenne; Melica nutans, uniflora; Ochlopoa annua; Phalaroides arundinacea; Phleum pratense; Poa angustifolia, pratensis; Puccinellia distans; Schedonorus arundinaceus, giganteus, pratensis; Sesleria caerulea; Triticale rimpaui; Triticum aestivum.

synoniemen: Callyntrotus, Phytocoptes, hystrix.

synonyms: Callyntrotus, Phytocoptes, hystrix.

opmerkingen: gedurende de laatste 50 jaar is het aantal beschreven galmijt-soorten sterk uitgebreid, en dat geldt in het bijzonder voor gras-bewoners. Vele zijn niet symptomatisch, en worden in deze website niet genoemd. Nog meer dan bij andere plantengroepen geldt dat bij grassen mijten-gallen niet op grond van plantensooort + symptoom kunnen worden gedetermineerd.

DNA-onderzoek heeft bovendien aangetoobnd dat onder A. hystrix een heel complex van soorten schuil gaat (Skoracka & Dabert, 2010a).

notes: during the last 50 years the number of described gall-mites has considerably increased, and this applies in particular for grass-inhabitants. Many are not symptomatic, therefore not treated in this website. Even more than for other groups of plants one should realise that for grasses the combination plant species + symptom is insufficient for a reliable identification.

Moreover, DNA-analysis has demonstrated that A. hystrix actually is a complex of a number of species (Skoracka & Dabert, 2010a).

literatuur:

references:

Boczek & Petanović (1996a), Buhr (1964b), Denizhan (2011a), Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoğlu (2015a), Farkas (1965a), Keifer, Baker, Kono, Delfinado & Styer (1982a), Petanović & Stanković (1999a), Rector, Czarnoleski, Skoracka & Lembicz (2016a), Ripka (2007a, 2009b), Roivaianen (1947a, 1950a, 1951a), Skoracka (2006a), Skoracka & Dabert (2010a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Tomasi (2014a).

16/02/2017