Acaralox arundinaceus Skoracka, 2002

Acari, Eriophyidae

op Phalarooides

on Phalaroides

gal: de mijten leven vrij op de bovenzijde van de bladeren en in de bladscheden. Bij grotere dichtheden kunnen de bladeren verkleuren en inrollen.

gall: the mites are vagrants at the upper side of the leaves and in the leaf sheaths. At higher densities the leaves may become discoloured and rolled.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Phalaroodes arundinacea.

literatuur:

references:

Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

19/11/2014