Aceria anserina (Liro, 1943)

Acari, Eriophyidae

op Argentina

on Argentina

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij hoge dichtheden kan het blad duidelijk bruin verkleuren.

gall: the mites live as vagrants at the underside of the leaves. At high densities the leaves may turn distinctly brown.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Argentina anserina (= Potentilla a.).

synoniemen: Eriophyes, Vasates, anserinus.

synonyms: Eriophyes, Vasates, anserinus.

literatuur:

references:

Farkas (1965a), Ripka (2007a), Roivainen (1947a, 1951a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

14/06/2015