Aceria carlinae (Nalepa 1905)

Acari, Eriophyidae

op Carlina

on Carlina

gal: zachte, lange witte beharing van de bladeren.

gall: soft, long, white hair cover on the leaves.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Carlina gummifera, ? corymbosa, ? involucrata.

opmerkingen: de gal is beschreven van Carlina gummifera uit Sicilië, en teruggevonden op dezelfde waardplant in Malta. Op Malta veroorzaakte dezelfde mijt een identieke vergalling op wat genoemd werd Carlina involucrata Poir. (syn. of Carlina corymbosa L.). Omdat volgens de Euro+Med PlantBase die twee soorten niet synoniem zijn is het onduidelijk welke plant hier bedoeld wordt.

Mijten, sterk gelijkend op A. carlinae en ook als zodanig gedetermineerd, gevonden in Servië op Carlina vulgaris veroorzaakten op die plant geen vergalling.

notes: the gall was described from Carlina gummifera from Sicily, and as been rediscovered on the same host plant in Malta. The same mite species caused an identical galling on what was indicated as Carlina involucrata Poir. (syn. of Carlina corymbosa L.). Beaause according to the Euro+Med PlantBase these two names concern different species, the exact host species is unclear.

Mites, strongly similar to A. carlinae and actually identified as such, found in Serbia on Carlina vulgaris did not induce galling on that plant.

literatuur:

references:

Mifsud, Monfreda & de Lillo (2007a), Vidović (2014a).

22/01/2017