Aceria carvi (Nalepa, 1895)

Acari, Eriophyidae

op Carum

on Carum

gal: bladslippen verdikt, verkort, verfomfaaid.

gall: leaf segments thickened, shortened, crumpled.

waardplanten: Apiaceae, oligofaag

hostplants: Apiaceae, oligophagous

Carum carvi; ? Daucus carota & subsp. sativus.

synoniemen: Aceria peucedani var. carvi.

synonyms: Aceria peucedani var. carvi.

opmerkingen: Het hierboven beschreven aantastingsbeeld geldt niet voor Daucus; daar is de bloeiwijze vergald en zijn de bloemen min of meer vergroend. Dat wordt ook wel toegeschreven aan een heel andere galmijt, Aceria drabae. Deze soort lijkt echter tot Brassicaceae beperkt te zijn. Daar komt nog bij dat ik geen verwijzing ken naar een associatie van een van deze twee mijten met Daucus in de acarologische literatuur; misschien moet de ware aard van Daucus-gallen elders worden gezocht.

notes: The damage described above does not fit Daucus; there the inflorescens is galled, and the flowers are more or less greened. This sometimes is attributed to quite anothe gall mite, Aceria drabae. However, that species otherwise seems specialised on Brassicaceae. In fact, I do not know of any reference to an association of either mite species with Daucus in the acarological literature. So perhaps the background of the Daucus galls must be sought elsewhere.

literatuur:

references:

Béguinot (2012a), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Davis, Flechtmann, Boczek & Barké (1982a), Farkas (1965a), Hellrigl (2003a), Ripka (2007a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Stefănescu (2009a), Tomasi (2012a, 2014a).

07/07/2016