Aceria cornuta (Reuter, 1890)

Acari, Eriophyidae

op grassen

on grasses

gal De bloeiwijze is min of meer vervormd, van de aartjes zijn de kafjes min of meer bladachtig.

gall The inflorescence is more or less disfigured, parts of the spikelets are leaflike.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poacea, oligophagous

Agrostis stolonifera; Alopecurus pratensis; Avenula pubescens; Elymus; Elytrigia repens; Leymus arenarius; Phleum pratense; Poa bulbosa, pratensis; Schedonorus arundinaceus; Sesleria caerulea.

opmerkingen Deze mijt wardt vaak gevonden samen met Aceria tenuis; ze leven vooral in de lengtegroeven over de bladeren. De relatie tussen beide soorten en hun respectievelijk effect op de vergalling van de plant is niet duidelijk.

notes This mite species is often encountered together with Aceria tenuis; they live primarily in the length grooves over the leaves. The relationship between both species, and their contribution to the galling of the host plant, is not clear.

literatuur

references

Buhr (1964a, 1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Roivainen (1950a), Roskam (2009a), Tomasi (2014a).

08/06/2015