Aceria cytisi (Canestrini, 1890)

Acari, Eriophyidae

op Cytisophyllum, Lembotropis

on Cytisophyllum, Lembotropis

gal: de toppen van de scheuten zijn misvormd.

gall: the shoot tips are disfigured.

waardplanten: Fabaceae, oligofaag

hostplants: Fabaceae, oligophagous

Cytisophyllum sessilifolius; Lembotropis nigricans.

literatuur:

references:

Farkas (1965a), Petanović & Stanković (1999a).

19/07/2016