Aceria diversicoloris (Roivainen, 1947)

Acari, Eriophyidae

op Carex

on Carex

gal: de mijten leven in de lengte-plooi aan de bovenzijde van het (basale deel van het) blad; de bladeren kunnen licht verkleuren.

gall: the mites live in the length fold of the upperside of the (basal part of the) leaf; the leaves may be lightly discoloured.

waardplanten: Cyperaceae, monofaag

hostplants: Cyperaceae, monophagous

Carex flacca subsp. serrulata (= C. diversicolor), rostrata.

synoniemen: Eriophyes diversicoloris.

synonyms: Eriophyes diversicoloris.

literatuur:

references:

Roivainen (1947a, 1950a, 1951a).

01/11/2014