Aceria elaeagnicola Farkas, 1963

Acari, Eriophyidae

op Elaeagnus

on Elaeagnus

gal: in de oorspronkelijke beschrijving schrijft Farkas dat de soort op de bladeren leeft zonder er zichtbare vergalling te veroorzaken. Petanović & Stanković (1999a) daarentegen schrijven dat de soort misvormingen veroorzaakt, en in- en uitstulpingen van het bladoppervlak; een toelichting over deze tegenspraak wordt niet gegeven, en evenmin wordt gewezen op de grote overeenkomst in de vergalling door A. angustifoliae.

gall: in the original description Farkas writes that the species lives as a vagrant on the leaves, not causing visible effects. However, Petanović & Stanković (1999a) state that the mite causes maformations, and invaginations and evaginations of the lamina; no explanation is given of this contradiction, nor is attention drawn to the strong similarity with the galling causes by A. angustifoliae.

waardplanten: Elaeagnaceae, monofaag

hostplants: Elaeagnaceae, monophagous

Elaeagnus angustifolia.

opmerkingen: de soort wordt vermeld in de Fauna Europaea (2016) als A. eleagnicola.

notes: the species is listed in the Fauna Europaea (2016) as A. eleagnicola.

literatuur:

references:

Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoglu (2008a, 2015a), Farkas (1963a, 1985q), Petanović & tanković (1999a), Ripka (2007a), Ripka & de Lillo (1997a), Xue, Sadeghi & Hong (2009a).

18/07/2016