Aceria ficus (Cotte, 1920)

Acari, Eriophyidae

op Ficus

on Ficus

Ficus carica, Hardenberg; © Arnold Grosscurt

? Aceria ficus: galled leaf of Ficus carica

Ficus carica, Hardenberg; © Arnold Grosscurt

waardplanten: Moraceae, monofaag

hostplants: Moraceae, monophagous

Ficus carica.

opmerkingen Determinatie onder veel voorbehoud, ook al omdat op het blad geen galmijten zijn aangetroffen.

notes Identification very provisional, if only because no eriophyid mites were seen on the leaf.

literatuur:

references:

Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoğlu (2015a), Kapaxidi (2013a), Keifer, Baker, Kono, Delfinado & Styer (1982a), Tomasi (2014a).

18/07/2016