Aceria gilloglii Keifer, 1963

Acari, Eriophyidae

op bamboe

on bamboo

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van het blad en in de bladscheden; bij grote dichtheden kan een zwakke heksenbezem ontstaan.

gall: the mites are vagrants at the underside of the leaves and in the leaf sheaths; at high densities a weak witches' broom may be formed.

waardplanten: Poaceae: Bambusoideae, oligofaag

hostplants: Poaceae: Bambusoideae, oligophagous

Pleioblastus fortunei; Pseudosasa disticha.

opmerkingen: In Engeland gevonden in een botanische tuin.

notes: In the UK found in a botanical garden.

literatuur:

references:

Pye (2012a).

17/11/2014