Aceria intercedens Roivanen, 1951

Acari, Eriophyidae

op Salix

on Salix

gal: de mijten leven vrij op het blad, mogelijk zonder ooit vergalling te veroorzaken.

gall: the mites are vagrants on the leaves, possibly never causing galling.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix repens.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Roivainen (1951a).

28/11/2014