Aceria kuko (Kishida, 1927)

Acari, Eriophyidae

op Capsicum, Lycium, Solanum

on Capsicum, Lycium, Solanum

Lycium barbarum, Hungarije, Budapest © László Érsek

Aceria kuko: galls on Lycium barbarum

Lycium barbarum, Hungary, Budapest © László Érsek

bovenzijdige gallen

Aceria kuko: galls on Lycium barbarum

upperside galls

onderzijdige gallen

Aceria kuko: galls on Lycium barbarum

inderside gallen

oudere gallen barsten open

Aceria kuko: galls on Lycium barbarum

older galls burst open

Lycium barbarum; from PlantDirect

Aceria kuko: galls on Lycium barbarum

Lycium barbarum; uit PlantDirect

gal: beiderzijdige harde wratten in aantal op de bladen: van boven paarsig, van onderen geelgroen.

gall: numerous amphigenous hard pastules on the leaves: ± violet above, yellowish-green below.

waardplanten: Solanaceae, oligofaag

hostplants: Solanaceae, oligophagous

Capsicum annuum; Lycium barbarum, chinense; Solanum nigrum.

opmerkingen: Dit is een van oorsprong Chinese soort die de laatste jaren in een aantal Europese landen is opgedoken. De soort kan in potentie serieuze schade doen in de land- en tuinbouw. Het is daarom raadzaam om eventuele vondsten te melden aan de Plantenziektenkundige Dienst.

notes: This is an originally Chinese species that has been introduced in several European countries in the last several years. The species is potentially a serious pest in agriculture and greenhouses. It therefore is advised to report possible finds to an approprate plant health instute.

literatuur:

references:

Redfern & Shirley (2011a), Ripka, Érsek, Rózsahegyi & Vétek (2015a).

15/06/2016