Aceria lamii (Liro, 1943)

Acari, Eriophidae

op Lamium

on Lamium

gal: ongewoon grote dichtheden van deze galmijten, de vrij aan de onderzijde van het blad leven, kunnen leiden tot geelkleuring en zelfs verbruining; de bladeren vertonen dan duidelijke bulten.

gall: unusually high densities of these eriophyids, that live free at the underside of the leaf, may lead to yellowing and even browning; the leaves then show distinct bulges.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Lamium album.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Farkas (1965a), Roivainen (1950a).

07/11/2014