Aceria leioprocta (Nalepa, 1892)

Acari, Eriophyidae

op Jacobaea, Senecio

on Jacobaea, Senecio

Senecio sylvaticus, België, prov Namen, Le Mesnil, Trou du Diable; © Stéphane Claerebout

Jacobaea, Senecio: gall on Senecio sylvaticus

Senecio sylvaticus, Belgium, prov Namur, Le Mesnil, Trou du Diable; © Stéphane Claerebout

gal: de eindknop is in zijn ontwikkeling geremd, waardoor een toef ontstaat.

gall: the terminal bud is arrested in its development, creating a bunch.

waardplanten: Asteraceae, nauw oligofaag

hostplants: Asteraceae, nauw monofaag

Jacobaea aquatica, vulgaris; Senecio sylvaticus.

Senecio sylvaticus wordt in de geciteerde literatuur niet als waardplant vermeld.

In the literature cited, Senecio sylvaticus is not mentioned as a host plant.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Farkas (1965a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Tomasi (2014a), Weidner (1954a).

08/06/2015