Aceria longirostris (Nalepa, 1919)

Acari, Eriophyidae

op Alnus

on Alnus

gal: jonge bladeren zijn samengefrommeld; de nerven zijn bochtig en vaak wat verdikt.

gall: young leaves are crumpled; the veins are tortuous and often somewhat swollen.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae,monophagous

Alnus glutinosa.

synoniemen: Eriophyes longirotris.

synonyms: em>Eriophyes longirostris.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Farkas (1965a), Nalepa (1919a), Tomasi (2014a).

08/06/2015