Aceria macrochela (Nalepa, 1891)

Acari, Eriophyidae

op Acer

on Acer

Acer campestre, België, prov. Namen, Saint-Servais, Asty-Moulin; © Jean-Yves Baugnée

Aceria macrochela galls

Acer campestre, Belgium, prov. Namur, Saint-Servais, Asty-Moulin; © Jean-Yves Baugnée

detail

Aceria macrochela galls

detail

Acer campestre, Amsterdam, Buitenveldert

Aceria macrochela gall

Acer campestre, Amsterdam, Buitenveldert

onderzijde

underside

verticale doorsnede

vertical section

Acer campestre, Nieuwendam: soms is de binnenwand ingestulpt

Acer campestre, Nieuwendam: sometimes the inner wall is invaginated

waardplanten: Sapindaceae, nauw monofaag

hostplants: Sapindaceae, narrowly monophagous

Acer campestre, heldreichii, monspessulanum & subsp. cinerascens.

Zelden A. platanoides en zelfs pseudoplatanus.

Rarely A. platanoides, and even pseudoplatanus.

synoniemen Eriophyes macrochelus; E. macrochelus megalonyx Nalepa, 1909.

synonyms Eriophyes macrochelus; E. macrochelus megalonyx Nalepa, 1909.

literatuur

references

Béguinot (2002a,e,f,h, 2003a, 2005a, 2006c, 2007b), Bellmann (2012a), Buhr (1964b), Chinery (2011a), Cogolludo (1921a), Coulianos & Karlsson (2014a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Docters van Leeuwen (1936a), Farkas (1965a), Hellrigl (2003a), Ilie & Marinescu (2011a), Jočić & Petanović (2012a), Keifer, Baker, Kono, Delfinado & Styer (1982a), Kollár (2011a), Koops (2013a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), Lambinon & Romain (2009a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001a), Lehmann & Hannover (2016a), Lehmann & Flügel (2012a), Ludwig (1973a), Petanović & Stanković (1999a), Redfern & Shirley (2011a), Ripka (2007a), Ripka, Fain, Kaźmierski, Kreiter & Magowski (2002a), Ripka & de Lillo (1997a), Roskam (2009a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Stefănescu (2009a), Tomasi (2003a, 2012a), Xue, Sadeghi & Hong (2009a).

09/03/2017