Aceria monspessulani (Cecconi, 1903)

Acari, Eriophyidae

op Acer

on Acer

gal: eerst wit, uiteindelijk bruin onderzijdig erineum bestaande uit cylindrische haren; het blad is zwak opgebold.

gall: initially white, eventually brown hypophyllous erineum consisting of cylindrical hairs; the leaf locally is somewhat embossed.

waardplanten: Sapindaceae, monofaag

hostplants: Sapindaceae, monophagous

Acer monspessulanum.

synoniemen: door Buhr, Farkas, en Dauphin & Aniotsbehere wordt de soort geciteerd met Nalepa als auteur; vermoedelijk wordt niettemin dezelfde soort bedoeld; zie echter ook Aceria acerismonspessulani.

synonyms: Buhr, Farkas, and Dauphin & Aniotsbehere cite the species with Nalepa as author; probably the same species is intended; nevertheless, also check for Aceria acerismonspessulani.

opmerkingen: bovenstaande beschrijving is gebaseerd op Buhr. Dauphin & Aniotsbehere schrijven iets geheel anders: uitzakking van het blad, die breed geopend is aan de onderzijde van het blad. Buhr's beschrijving is vrijwel gelijk aan die van Aculops acericola door Dauphin & Aniotsbehere.

notes: the description above is after Buhr. However, Dauphin & Aniotsbehere give a very different diagnosis: pouch, widely open at the underside of the leaf. Buhr's description is virtually identical with the description of Aculops acericola by Dauphin & Aniotsbehere

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Farkas (1965a), Jočić & Petanović (2012a).

15/06/2015