Aceria plantaginissubulatae Roivainen 1953

Acari, Eriophyidae

op Plantago

on Plantago

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij grotere dichtheden kunnen zwakke verkleuringen van het blad optreden.

gall: the mites are vagrants at the underside of the leaves. At high densities light discolouration may occur.

waardplanten: Plantaginaceae, monofaag

hostplants: Plantaginaceae, monophagous

Plantago lanceolata, subulata.

literatuur:

references:

Farkas (1965a), Roivainen (1953a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

20/11/2014