Aceria sheldoni (Ewing, 1937)

Acari, Eriophyidae

op Citrus

on Citrus

gal: de mijten leven primair in de knoppen, en veroorzaken ernstige misvormingen, zowel aan de bladen als aan de bloemen en zich daaruit ontwikkelende vruchten. Ook kan excessieve knopvorming optreden, waardoor heksenbezems ontstaan.

gall: the mites primarily live within the buds and cause serious malformations, both in the leaves as as in the flowers and developing fruits. Also excessive bud formation may occur, resulting in the formation of witches' brooms.

waardplanten: Rutaceae, monofaag

hostplants: Rutaceae, monophagous

Citrus.

vooral zeer schadelijk op citroen, in mindere mate op sinasappel.

serious pest on lemon, to a lesser degree on orange trees.

synoniemen: Eriophyes sheldoni.

synonyms: Eriophyes sheldoni.

literatuur:

references:

Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoğlu (2015a), Jočić & Petanović (2012a), Kapaxidi (2013a), Keifer, Baker, Kono, Delfinado & Styer (1982a), Mifsud, Monfreda & de Lillo (2007a), Petanović & Stanković (1999a), Tomasi (2014a), Xue, Sadeghi & Hong (2009a).

22/01/2017