Aceria silenes (Liro, 1940)

Acari, Eriophyidae

op Silene

on Silene

gal: de toppen van de scheuten zijn misvormd doordat de lengtegroei stagneert; alle bloemdelen binnen de kelk zijn bladachtig geworden of vergroend.

gall: the shoot tips are disfigured because the lenth growth is halted; all flower parts within the calyce have turned leaflike or are greened.

waardplanten: Carophyllaceae, monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, monophagous

Silene nutans, otites, rupestris.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Farkas (1965a), Hellrigl (2003), Ripka (2016a), Roskam (2009a).

31/07/2014