Aceria sonchi (Nalepa, 1902)

Acari, Eriophyidae

op Sonchus

on Sonchus

gal: tot 5 mm lange, elliptische, vaak roodgekleurde bladgallen die aan weerszijden licht uitpuilen; ze zijn hol en bevatten een groot aantal mijten; aan de bovenzijde is er een pore. Vaak een aantal gallen op een blad.

gall: up to 5 mm long, elliptic, often reddened, leaf galls the lightly protrude at either side. They are hollow and contain numoerus mites; at the upperside is a narrow pore. Often a number of galls per leaf.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Sonchus maritimus.

Plaatselijk soms ook S. arvensis.

Locally sometimes also S. arvensis.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Knihinicki, Mccarren & Scott (2009a), Tomasi (2014a).

20/01/2017