Aceria squarrosae de Lillo, Christofaro & Kashefi, 2002

Acari, Eriophyiidae

op Centaurea

on Centaurea

gal: aangetaste planten waren klein en groeiden slecht, waren sterk bossig vertakt, terwijl de hoofdjes en stengeltoppen in het hete en droge seizoen nog groen waren, minder stekelig dan normaal, met een geringere zaadproductie.

gall: infested plants were stunted, showing reduced growth, very bushy, with the apical parts of the stems and capitula still green and fresh during the hot and dry season, less spiny than usual, and producing less seed.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Centaurea virgata subsp. squarrosa.

literatuur:

references:

Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoğlu (2015a), de Lillo, Christofaro & Kashefi (2002a).

18/07/2016