Aceria tamaricis (Trotter, 1901)

Acari, Eriophyidae

op Tamarix

on Tamarix

Tamarix gallica; uit Houard (1909a): gallen en een dwarse doorsnede.

Aceria tamaricis: galls on Tamarix gallica

Tamarix gallica; from Houard (1909a): galls and a transvers section.

gal: gallen vooral aan het uiteinde van de jonge scheuten. Het basale deel van de bladeren is sterk vergroot en geplooid, en biedt onderkomen aan een grote populatie mijten.

gall: galls mainly near the tip of young shoots. The basal half of the leaves is strongly enlarged and deeply folded, housing large populations of mites.

waardplanten: Tamaricaceae, monofaag

hostplants: Tamaricaceae, monophagous

Tamarix gallica, parviflora, smyrnensis.

synoniemen: Eriophyes tamaricis.

synonyms: Eriophyes tamaricis.

literatuur:

references:

Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoğlu (2015a), Houard (1909a), de Lillo & Sobhian (1994a), Petanović (1998a).

18/07/2016