Aceria thessalonicae Castagnoli, 1991

Acari, Eriophyidae

op Centaurea, Rhaponticum

on Centaurea, Rhaponticum

opmerkingen: de mijten leven vrij op de bovengrondse delen van de plant. Ze kunnen tot sterkte groeistoringen en een bezemachtige ontwikkeling van de plant leiden.

notes: the mites live s vagrants on the aerial parts of the plant. They can cause strong growth disturbance and a broom-like development of the plant.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Centaurea diffusa; Cyanus triumfettii.

Door Denizhan ea (2015a) ook vermeld van Rhaponticum repens.

Reported by Denizhan ao (2015a) also from Rhaponticum repens./p>

literatuur

references

Castagnoli & Sobhian (1991a), Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoğlu (2015a), Petanović & Stanković (1999a) .

21/07/2016