Aceria tulipae (Keifer, 1938)

Acari, Eriophyidae

op Allium, Tulipa

on Allium, Tulipa

gal: de mijten leven vrij tussen de bolrokken en op de jonge bladeren. Bij grote dichtheden treedt een sterke vervorming en verkleuring op.

gall: the mites are vagrants between the bulb scales and on the young leaves. At high densities strong malformations and discolouration may occur.

waardplanten: Amaryllidaceae, Liliaceae, Poaceae, nauw polyfaag

hostplants: Amaryllidaceae, Liliaceae, Poaceae, narrowly polyphagous

Allium cepa, sativum; Lolium perenne; Phleum pratense; Tulipa gesneriana.

opmerkingen: belangrijke schade-verwerkker. De schade doet sterk denken aan een virus-aantasting, maar het is niet duidelijk of virus, dan wel de mijten zelf, verantwoordelijk zijn voor de effecten.

notes: important pest. The damage strongly suggests a virus infestation, but it is not clear whether indeed virus, or the mites themselves, are reponsable for the effects.

literatuur:

references:

Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoğlu (2015a), Farkas (1965a), Petanović & Stanković (1999a), Ripka (2007a, 2008a), Roivainen (1947a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Xue, Sadeghi & Hong (2009a).

23/08/2016