Aceria tussilagofoliae Boczkek, 1964

Acari, Eriophyidae

op Tussilago

on Tussilago

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij grotere dichtheden kunnen sterke verbruining en inrollen van het blad optreden.

gall: the mites are vagrants at the underside of the leaves. At high densities strong russeting and leaf rolling may occur.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Tussilago farfara.

literatuur:

references:

Boczek & Petanović (1996a), Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoğlu (2015a), Jočić & Petanović (2012a), Petanović & Stanković (1999a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

21/07/2016