Aculops clinopodii (Liro, 1941)

Acari, Eriophyidae

op Lamiaceae

on Lamiaceae

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij hoge dichtheden verbruinen en verdorren de bladeren. Petanović & Stanković (1999a) spreken van een wit-gevlekt erinuem.

gall: the mites live as vagrants at the underside of the leaves. At high densities the leaves turn brown and wither. Petanović & Stanković (1999a) write of a white-speckled erineum.

waardplanten: Lamiaceae, oligofaag

hostplants: Lamiaceae, oligophagous

Clinopodium acinos, vulgare; Lycopus europaeus; Mentha arvensis; Prunella vulgaris.

synoniemen: Phyllocoptes, Vasates, clinopodii. Roivainen (1951a) beschouwt Aculops hamatus en Aculus prunellae als synoniemen van clinopodii, maar de Fauna Europaea (2014) ziet drie valide soorten.

synonyms: Phyllocoptes, Vasates, clinopodii. Roivainen (1951a) considers Aculops hamatus and Aculus prunellae synonyms of clinopodii, but the Fauna Europaea (2014) sees three valid species.

literatuur:

references:

Boczek & Petanović (1996a), Jočić & Petanović (2012a), Petanović (1985a, 1998a), Petanović & Stanković (1999a), Ripka (2007a), Roivainen (1947a, 1951a).

07/02/2017