Aculops fuchsiae Keifer, 1972

Acari, Eriophyidae

op Fuchsia

on Fuchsia

gal: de bladen, vooral aan de top van de scheuten, zijn verkleurd, verdikt en schelpachtig vervormd, de internodia sterk verkort.

gall: the leaves, especially near the tip of the shoots, are discoloured, swollen, and disfigured shell-like, the internodes are strongly shortened.

waardplanten: Onagraceae, monofaag

hostplants: Onagraceae, monofaag

Fuchsia arborescens, denticulata, gehringeri, macrophylla, magellanica, procumbens.

opmerkingen: Van oorsprong een Zuid-Afrikaanse soort, die sinds de tachtiger jaren in Noord-Amerika en Europa een belangrijke plaag is in de bloemisterij, met name in kas-teelten.

notes: Originally a South African species, in North America and Europe since about 1980 a serious pest in floriculture, especially in glasshouses.

literatuur:

references:

CABI (2014), FERA (2015), Leach (2008a), Redfern & Shirley (2011a).

27/08/2015