Aculops hellenicus de Lillo, 1994

Acari, Eriophyidae

op Origanum

on Origanum

gal: de planten groeien slecht, de internodien zijn verkort, bladeren en stengels zijn verbruind, de bloei is gereduceerd.

gall: the plants grow insufficiently, the internodes are shortened, leaves and stems are russeted, flowering is reduced.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monofaag

Origanum heracleoticum.

De soortsnaam is niet eenduidig; waarschijnlijk wordt bedoeld O. vulgare subsp. viridulum.

The specific name is ambiguous; what probably is intended is O. vulgare subsp. viridulum.

literatuur:

references:

de Lillo (1994a).

24/09/2014