Aculops lathyri (Nalepa, 1917)

Acari, Eriophyidae

op Lathyrus

on Lathyrus

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren; bij grote dichtheden treedt verbruining op, en nauwe bladrandrolling van de blaadjes, vooral van de jonge bladen; dergelijke planten blijven steriel.

gall: the mites live as vagrants at the underside of the leaeves; at high densities russeting occurs, and narrow rolling of the leaflets' margin, especially in the younger leaves; such plants remain sterile.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Lathyrus pratensis, sylvestris.

synoniemen: Phyllocoptes, Vasates, lathyri.

synonyms: Phyllocoptes, Vasates, lathyri.

literatuur:

references:

B├ęguinot (2002d, 2006b, 2012a), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Hellrigl (2003a), Lambinon Schneider & Feitz (2012a), Redfern & Shirley (2011a), Roivainen (1947a, 1950a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Tomasi (2012a, 2014a).

09/06/2015