Aculops macrotuberculatus (Szulc, 1967)

Acari, Eriophyidae

op Rumex

on Rumex

gal: de bladeren zijn verfrommeld en dragen aan de onderzijde een erineum.

gall: the leaves are wrinkled and have a hypophyllous erineum.

waardplanten: Polygonaceae, (nauw?) monofaag

hostplants: Polygonaceae, (narrowly?) monophagous

Rumex acetosella.

literatuur:

references:

Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

22/11/2014