Aculops pelekassi (Keifer, 1959)

Acari, Eriophyidae

op Citrus

on Citrus

gal: vrijlevende mijten veroorzaken verbruining van bladeren en vruchten.

gall: vagrant mites cause russeting of leaves and fruits.

waardplanten: Rutaceae, monofaag

hostplants: Rutaceae, monophagous

Citrus.

opmerkingen: in commerciele citrus-cultures een schadelijke soort.

notes: in commerical citrus cultivation a serious pest.

synoniemen: Vasates pelekassi.

synonyms: Vasates pelekassi.

literatuur:

references:

Jočić & Petanović (2012a), Kapaxidi (2013a), Petanović & Stanković (1999a), Xue, Sadeghi & Hong (2009a).

23/07/2016