Aculops sybillae (Boczek, 1961)

Acari, Eriophyidae

op Syringa

on Syringa

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij grotere dichtheden kunnen lichte vlekjes ontstaan, vooral nabij de nerven.

gall: the mites are vagrants at the underside of the leaves. At high densities light spots may develop, especially near the veins.

waardplanten: Oleaceae, monofaag

hostplants: Oleaceae, monophagous

Syringa vulgaris.

synoniemen: Vasates sybillae.

synonyms: Vasates sybillae.

literatuur:

references:

Farkas (1965a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

22/11/2014