Aculus atlantazaleae (Keifer, 1940)

Acari, Eriophyidae

op Rhododendron

on Rhododendron

gal: de mijten leven in de knoppen en vrij aan de onderzijde van de bladeren. Ze kunnen het bronzen en verbruinen veroorzaken van de jonge bladeren, een neerwaarts inrollen van de bladrand en uiteindelijk groeiremming; in kwekerijen.

gall: the mites live in the buds and free at the underside of the leaves. They can cause bronzing and russeting of the young leaves, downwards rolling of the leaf margins and eventually stunting; in nurseries.

waardplanten: Ericaceae, monofaag

hostplants: Ericaceae, monophagous

Rhododendron atlanticum, japonicum.

literatuur:

references:

Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

22/11/2014