Aculus daphnes (Roivainen, 1951)

Acari, Eriophyidae

op Daphne

on Daphne

gal: bladen verkreukeld; de verantwoordelijke galmijnten leven vrij op de onderzijde.

gall: leaves crumpled; the responsibble gall mites live free at the underside.

waardplanten: Thymelaeaceae, monofaag

hostplants: Thymelaeaceae, monofaag

Daphne mezereum.

synoniemen: Vasates daphnes.

synonyms: Vasates daphnes.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Farkas (1965a), Roivainen (1951a).

11/11/2014