Aculus hedysari (Liro, 1941)

Acari, Eriophyidae

op Hedysarum

on Hedysarum

gal: de bladrand is ingerold, het blad is gekromd en dichtbehaard.

gall: the leaf margin is rolled inwards; the leaf is curved and densely hairy.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Hedysarum hedysaroides.

synoniemen: Vasates hedysari.

synonyms: Vasates hedysari.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Farkas (1965a).

12/11/2014