Aculus hygrophilus (Roivainen, 1953)

Acari, Eriophyidae

op Hypericum

on Hypericum

gal: de mijten vrij aan de onderzijde van de jonge bladeren, die bobbelig worden en inkrullen, bij sterke aantasting ook verbruinen.

gall: the mites are vagrants at the underside of the young leaves. These are buckled and rolled, and when heavily attacked also browned.

waardplanten: Hypericaceae, monofaag

hostplants: Hypericaceae, monophagous

Hypericum perforatum, undulatum.

synoniemen: Vasates hygrophilus.

synonyms: Vasates hygrophilus.

literatuur:

references:

Boczek & Petanović (1996a), Petanović & Stanković (1999a), Roivainen (1953a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

23/07/2016