Aculus martialis (Liro, 1941)

Acari, Eriophyidae

op Viburnum

on Viburnum

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van vooral de de bladeren. Bij hoge dichtheden kan het blad licht verbruinen.

gall: the mites live as vagrants at the underside, mainly of the younger leaves. At high densities the leaves may turn lightly brown.

waardplanten: Adoxaceae, monofaag

hostplants: Adoxaceae, monophagous

Viburnum opulus.

synoniemen: Vasates martialis.

synonyms: Vasates martialis.

literatuur:

references:

Farkas (1965a), Roivainen (1951a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

23/11/2014