Aculus tetanothrix (Nalepa, 1889)

Acari, Eriophyidae

op Salix

on Salix

Salix aurita, Schoonoord © Arnold Grosscurt

Aculus tetanothrix: galls on Salix aurita

Salix aurita, Schoonoord © Arnold Grosscurt

detail

Aculus tetanothrix: galls on Salix aurita

detail

Salix alba, Millingerwaard

Aculus tetanothrix galls

Salix alba, Millingerwaard

Salix alba, Nederhorst den Berg: bovenzijde

Aculus tetanothrix galls

Salix alba, Nederhorst den Berg: upperside

onderzijde

Aculus tetanothrix galls

underside

de gal bevat een groot aantal mijten (soms veel meer dan deze foto doet vermoeden) en heeft een gladde, onbehaarde binnenzijde

the gall contains a large number of mites (sometimes even more that the picture suggests) and has a smooth, not hairy inner walll

Salix alba, Mierlo, Wolfsven; © Arnold Grosscurt

Aculus tetanothrix: galls on Salix alba

Salix alba, Mierlo, Wolfsven; © Arnold Grosscurt

zelfde gal, onderzijde

Aculus tetanothrix: galls on Salix alba

same gall, underside

Salix alba, Dronten © Arnold Grosscurt

Aculus tetanothrix: gall on Salix alba

Salix alba, Dronten © Arnold Grosscurt

Salix viminalis, Millingerwaard

Aculus tetanothrix galls

Salix viminalis, Millingerwaard

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix alba, aurita, cinerea, eriocephala, euxinia (fragilis), integra, pentandra, purpurea, sitchensis, smithiana, triandra, viminalis.

synoniemen Aceria, Vasates, tetanothrix.

synonyms Aceria, Vasates, tetanothrix.

synoniemen: Darlington noemt in zijn boekje als galvormer op wilg: Eriophyes marginatus Connold, 1901. De naam wordt genegeerd in de catalogi van Davis ea en Amrine & Stasny, maar wordt gebezigd (ook als Aceria tetanothrix marginatus) door Dauphin & Aniotsbehere en door Béguinot (2001c, 2002d,h). Waarschijnlijk betreft het een van de verschijningsvormen van tetanothrix-gallen.

synonyms: Darlington mentions in his booklet as a galler on Salix: Eriophyes marginatus Connold, 1901. The name is ignored in the catalogues by Davis ea and Amrine & Stasny, but is is used (also as Aceria tetanothrix marginatus) by Dauphin & Aniotsbehere and by Béguinot (2001c, 2002d,h). Probably it is one of the many forms of tetanothrix galls.

literatuur

references

Abras, Fassotte, Chandelier & Cavelier (2008a), Amrine & Stasny (1994a), Béguinot (2001c, 2002d,f,g,h, 2003a, 2006a,c, 2007b), Bellmann (2012a), Braggion (2013a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Darlington (1968a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Davis, Flechtmann, Boczek & Barké (1982a), Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoğlu (2015a),Docters van Leeuwen (1936a), Farkas (1965a), Hellrigl (2003a, 2006a), Koops (2013a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001a, 2012a), Mifsud, Monfreda & de Lillo (2007a), Petanović & Stanković (1999a), Redfern & Shirley (2011a), Ripka (2007a, 2016a), Ripka & de Lillo (1997a), Roivainen (1947a, 1953a), Roskam (2009a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Sylvén (1960a), Tomasi (2003a), Wahlgren (1963b), Weidner (1954a), Xue, Sadeghi & Hong (2009a).

17/06/2017