Anthocoptes platynotus Nalepa, 1892

Acari, Eriophyidae

op Cornus

on Cornus

gal: het blad is ietwat ingerold en vervormd en voortijdig verbruind; veroorzaakt door vrijlevende mijten.

gall: the leaf is somewhat rolled in and disfigured and precociously browned; caused by free living mites.

waardplanten: Cornaceae, monofaag

hostplants: Cornaceae, monophagous

Cornus mas, sanguinea.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Farkas (1965a), Hellrigl (2003a), Ripka (2007a), Tomasi (2014a).

16/06/2015