Anthocoptes ribis Massee, 1929

Acari, Eriophyidae

op Ribes

on Ribes

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij grotere dichtheden kunnen verkleuring en verbruining van het blad optreden.

gall: the mites are vagrants at the underside of the leaves. At high densities discolouration and russeting may occur.

waardplanten: Grossulariaceae, monofaag

hostplants: Grossulariaceae, monophagous

Ribes alpinum, nigrum, rubrum.

literatuur:

references:

Roivainen (1947a, 1950a, 1951a), Farkas (1965a), Ripka (2007a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

16/06/2015