Anthocoptes rubicolens Roivainen, 1953

Acari, Eriophyidae

op Rubus

on Rubus

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij grotere dichtheden kan enige verkleuring van het blad optreden.

gall: the mites are vagrants at the underside of the leaves. At high densities some discolouration may occur.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Rubus laciniatus.

literatuur:

references:

Roivainen (1953a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

24/11/2014