Brevulacus reticulatus Manson, 1984

Acari, Diptilomiopidae

op Quercus

on Quercus

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij grotere dichtheden kunnen verkleuringen van het blad optreden.

gall: the mites are vagrants at the underside of the leaves. At high densities discolouration may occur.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus cerris, robur.

literatuur:

references:

Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoğlu (2015a), Pye (2012a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a)

19/07/2016