Calacarus carinatus (Green, 1890)

Acari, Eriophyidae

op Camellia

on Camellia

gal: de mijten leven vrij op het blad; grote dichtheden geven aanleiding tot blaarvorming en verbruining.

gall: the mites are leaf vagrants; high densities lead to blistering and russeting.

waardplanten: Theaceae, monofaag

hostplants: Theaceae, monophagous

Camellia sinensis.

literatuur:

references:

Pye (2012a).

17/11/2014