Calepitrimerus russoi di Stefano, 1966

Acari, Eriophyidae

op Laurus

on Laurus

gal: verkleuring van de bladen naar roodbruin, als gevolg van de zuigactiviteit van de vrij op het blad levende mijten. Zware aantasting kan leiden tot zwarte vlekken aan de onderzijde van het blad, en tenslotte bladval.

gall: reddish brown discolouration of the leaves as a result of the cell-piercing acivity of the free-living mites. Heavy infestation may lead to black spots at the underside of the leaves and ultimately leaf drop.

waardplanten: Lauraceae, monofaag

hostplants: Lauraceae, monophagous

Laurus nobilis.

literatuur:

references:

Nuzzaci & Vovlas (1977a), Ostojá-Starzewski & Eyre (2007a), Tomasi (2012a, 2014a).

09/06/2015