Callyntrotus granulatus (Frauenfeld, 1865)

Acari, Eriophyidae

op Rosa

on Rosa

gal: de randen van de blaadjes zijn losjes naar boven ingerold, niet verdikt of verkleurd.

gall: the margins of the leaflet are loosely rolled upwards, not thickend or discoloured.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Rosa canina.

synoniemen: Aceria granulata (Frauenfeld): Buhr, dat is niet Aceria granulata Carmona, 1972.

synonyms: Aceria granulata (Frauenfeld): Buhr, which is not Aceria granulata Carmona, 1972.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Roskam (2009a), Tomasi (2014a).

08/06/2015