Callyntrotus lonicerae Roivainen, 1951

Acari, Eriophyidae

op Lonicera

on Lonicera

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren. Bij hoge dichtheden kan het blad bruin verkleuren.

gall: the mites live as vagrants at the underside of the leaves. At high densities russeting may occur.

waardplanten: Caprifoliaceae, monofaag

hostplants: Caprifoliaceae, monophagous

Lonicera xylosteum.

literatuur:

references:

Farkas (1965a), Roivainen (1951a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

25/11/2014