Callyntrotus schlechtendali Nalepa, 1894

Acari, Eriophyidae

op Rosa

on Rosa

gal: de mijten leven vrij op de bladeren; bij grote dichtheden kunnen de bladeren vlekkerig worden of verbruinen, en de bladranden krullen naar boven in.

gall: the mites are vagrants on the leaves; at high densities the leaves may become mottled or brownish, and the margins may curl in upwards.

waardplanten: Rosaceae, monofaag.

hostplants: Rosaceae,monophagous

Rosa canina, ? pendulina.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Farkas (1965a), Jočić & Petanović (2012a), Ripka (2007a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Tomasi (2014a).

16/06/2015